Obchodování na Forexu představuje výrazné riziko ztráty financí. Každý by měl zvážit, zda je obchodování na Forexu pro něj vhodné s ohledem na jeho finanční situaci. Vysoká míra pákového efektu, který je často využíván na Forexu, může pracovat proti Vám, ale také ve Váš prospěch. Jeho využití může vést ke ztrátám i ziskům. Obchodování na Forexu nabízí veliký potenciál zisků, ale také výrazné riziko ztráty. Vy sami si musíte být vědomi rizika a ochotni jej přijmout, abyste mohli investovat na Forexu. Neobchodujte s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit. Neexistuje perfektní systém na Forexu. Využíváním našich služeb souhlasíte s tím, že SAKOFX a kdokoliv, kdo je zapojen do vývoje, produkce a distribuce jakéhokoliv systémového programu nebo služby spravovaných účtů, nenese zodpovědnost za případné ztráty vzniklé při obchodování s reálnými prostředky. Jakékoliv reálné obchodování, ať už manuální nebo automatické, děláme tak na vlastní riziko a uvážení. Forex je velmi riskantní a nepředvídatelné podníkání. Obchodováním na Forexu s reálnými prostředky přijímáte riziko možnosti výrazné finanční ztráty. SAKOFX nenese žádnou zodpovědnost za případné ztráty, které Vám mohou vzniknout při jakémkoliv obchodě. Nejedná se o žádnou výzvu ani nabídku ke koupi/ prodeji měn, futures, akcií nebo opcí. Nikde není stanoveno nebo řečeno v literatuře SAKOFX, že spravované účty se nemohou lišit v souvislosti s dosahováním zisků nebo ztrát. Historické výsledky jakéhokoliv systému nebo metodiky nejsou zárukou výsledků budoucích. Zároveň zde není záruka, že výsledky které byly dosaženy, budou znovu uskutečnitelné. Automatické obchodní systémy pomáhají investorům a obchodníkům eliminovat hlavní důvody neúspěchu na Forexu a těmi jsou emoce strach a chamtivost.

Copyright © 2011 sakofx.com. All Rights Reserved.               RISK DISCLAIMER

Web design Art On Web